Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...
schapen en geiten

Schapen en geitenkeuringen

Indien de organisator van een keuring de keuring presenteert als vrije- of veilige keuring, heeft ze ten opzichte van de deelnemers de verantwoordelijkheid om de gezondheidsstatussen te controleren. GD kan desgewenst extra ondersteuning verlenen bij de administratie. De veehouder blijft primair verantwoordelijk en vervolgens de organisator. Indien de gezondheidsstatus van het bedrijf wijzigt tussen de dag van uitgifte van de keuringsverklaring en de dag van de keuring, dient de schapen- of geitenhouder dit aan de organisatie te melden.

De organisatoren dienen met het volgende rekening te houden:

 1. In verband met de ‘21 dagen regeling’ moet het UBN van de keuringslocatie bij DR als evenemententerrein (ET) worden geregistreerd. Bel voor meer informatie hierover naar het DR loket: 0800- 22333222
 2. Een aanvraag voor een vrije keuring wordt minimaal een week voor de keuring gedaan via het formulier aanvraag keuring. Het formulier moet zo volledig mogelijk ingevuld worden. Alle deelnemende UBN’s aan de keuring moeten worden vermeld op het formulier.
 3. Bij organisatie van een CAE- /CL-vrije keuring, moeten alle deelnemende bedrijven de CAE-/CL-vrije status bezitten bij GD. Bij organisatie van een zwoeger-vrije keuring moeten alle deelnemende bedrijven een zwoeger-vrije status bezitten bij NSFO of GD. De organisatie van de keuring is te allen tijde verantwoordelijk voor het controleren van de vrije status van alle deelnemers aan de keuring. GD kan, indien een aanvraag keuring via de website is gedaan, de statussen van de deelnemende bedrijven controleren. De organisator kan ook bij elk individueel bedrijf vragen om een ‘eigen verklaring’.
 4. De I&R-regeling voor schapen en geiten van 2010 vereist dat de dieren op een keuringslocatie worden aan- en afgemeld binnen 7 dagen na de datum van de keuring. Dit is de verantwoordelijkheid van de houder. Daarnaast dient de keuringslocatie de aan- en afvoermeldingen binnen I&R te bevestigen.
 5. Indien alle UBN’s een vrije status hebben, zoals beschreven bij punt 3, behouden alle deelnemers na de keuring hun vrije status. Als toch dieren van niet-vrije bedrijven worden aangevoerd, verliest de keuring de vrije status. Dit betekent tevens dat alle dieren die aan de keuring deelname hun vrije status verliezen en daarmee ook alle deelnemende bedrijven aan de keuring.
Aan de inhoud van deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.