Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

Diersoorten

Dierziekten

 • Eenzijdige longontsteking (App) is een veel voorkomend probleem. De ziekte kan zich op verschillende manieren manifesteren. Lees hier meer over de verschijnselen bij de verschillende vormen van App. Lees verder
 • Progressieve Atrofische Rhinitis (PAR) is een ontsteking van de neus. Hierdoor worden de neusschelpen aangetast, die vervolgens geheel of gedeeltelijk verdwijnen. Lees verder
 • Afrikaanse varkenspest (AVP) is een heftige, acute virusziekte. AVP is een aangifteplichtige ziekte. Verdenkingen dienen te worden gemeld bij de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). Lees verder
 • ​​Blaasjesziekte of Swine Vesicular Disease (SVD) is een virusziekte die veroorzaakt wordt door het SVD-virus. SVD behoort tot de aangifteplichtige ziekten. De ziekte komt alleen voor bij varkens en komt normaliter niet voor in Nederland. Als de ziekte uitbreekt, leidt dit tot grote economische en emotionele schade, onder meer als gevolg van het stopzetten van de export van dieren en dierproducten.
  Lees verder
 • Zeugen besmet met Brucella suis kunnen gaan verwerpen en bij beren kunnen infecties ontstaan aan de testikels, met als gevolg dat beide geslachten onvruchtbaar kunnen worden. Brucellose is een aangifteplichtige ziekte. Lees verder
 • ​Campylobacteriose is een bacteriële infectie veroorzaakt door Campylobacter spp. De bacterie is een veelvoorkomende oorzaak van darmontstekingen bij veel zoogdiersoorten, onder andere de mens. Lees verder
 • Het Porcine circovirus type 2 (PCV2) komt wijdverbreid voor. Uit een onderzoek naar de aanwezigheid van afweerstoffen tegen PCV2 in Nederland bleek dat op alle onderzochte bedrijven een PCV2-infectie aanwezig was. Dit komt overeen met de resultaten in de ons omringende landen.
  Lees verder
 • ​Hondsdolheid (Rabies) is een zoönose. Mensen kunnen geïnfecteerd raken door de beet van een met rabiës aangetast dier. Rabies is een meldingsplichtige ziekte volgens artikel 15 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Lees verder
 • Infecties van de luchtwegen uiten zich vooral door aantasting van het neusslijmvlies of van de longen. Lees verder
 • Varkenspest is een bijzonder ernstige varkensziekte, waarbij zowel dierwelzijn als de economie belangrijke schade lijden. De bijzonder besmettelijke ziekte wordt veroorzaakt door een virus. 
  Klassieke Varkenspest is een meldingsplichtige ziekte ingevolge artikel 15 van de Gezondheids- en Welzijnsziekte voor Dieren.
  Lees verder