Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...
​Normaal gesproken komt mond- en klauwzeer in West-Europa niet voor. MKZ kan via invoer van besmette dierlijke producten uit gebieden waar MKZ voorkomt, ons land binnenkomen. Een strenge controle op de invoer van dierlijke producten aan de landsgrenzen, op vliegvelden en havens is dus zeer belangrijk.

Bedrijfsvoering

Normaal gesproken komt MKZ in niet voor in West-Europa. Daarom speelt de bedrijfsvoering in normale situaties geen rol als risicofactor. De veehouder heeft wel een zeer verantwoordelijke rol in het melden van eventuele verdachte verschijnselen die op MKZ kunnen duiden.
Het risico bestaat dat een eerste uitbraak van MKZ (te) laat wordt ontdekt. Dit kan het gevolg zijn van:
 • onduidelijke verschijnselen,
 • onbekendheid met de verschijnselen of
 • angst voor de gevolgen, bijvoorbeeld omdat de veehouder zich niet aan bepaalde regels heeft gehouden 

Als het virus niet snel wordt ontdekt, kan extra verspreiding van het virus plaatsvinden omdat dan nog geen bestrijdingsmaatregelen zijn genomen.

Verspreiding virus

Verspreiding tussen bedrijven vindt vooral plaats via dierbewegingen en transportmiddelen. Het virus is zeer resistent, waardoor het over korte en lange afstanden wordt verplaatst met dierlijke producten (vlees, melk, huiden, mest). Mensen, dieren voertuigen en gereedschap dienen daarbij als verctor. In de aanwezigheid van organisch materiaal overleeft het virus vijf tot tien weken en wordt, met name over wateroppervlakten, tot tientallen kilometers door de lucht verplaatst.
Overdracht van MKZ-virus via mensen is mogelijk. In ons land wordt, in tegenstelling tot landen als Amerika en Australië, op luchthavens (nog) niet gecontroleerd of personen die uit een MKZ-gebied komen, in het bezit zijn van mogelijk besmette dierlijke producten (kaas, melk, vleesproducten).
Tijdens een uitbraak dient het aantal bezoekers op veehouderijbedrijven zoveel mogelijk te worden beperkt. Noodzakelijke bezoekers dienen zich te onderwerpen aan strenge hygiënemaatregelen, als: 
 • niet met een vervoermiddel op het bedrijfsterrein komen
 • schoeisel desinfecteren voor betreden van het bedrijfsterrein bedrijfsterrein
 • betreden met MKZ-vrije kleding (in de praktijk zal dit ‘wegwerpkleding’ zijn)
 • douchen en gebruik maken van bedrijfskleding voor betreden van de stallen