Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

Bron: Diergeneeskundig Memorandum Oncologie Gezelschapsdieren 2014
Auteur: Arno Roos (M Sc. Clinical Oncology) met medewerking van Jurgen Tan

Osteosarcomen (OSA) zijn maligne neoplasieën van mesenchymale oorsprong. Een (histopathologisch) kenmerk van deze tumoren is de productie van osteoïd. OSA vormen ongeveer 85 procent van alle primaire bottumoren bij de hond. OSA worden vrijwel uitsluitend gezien bij grote of reuzenrassen zoals de Rottweiler, Deense dog, Greyhound, St Bernard en Doberman pinscher.

OSA zijn een heterogene groep tumoren voor wat betreft locatie, locatie van optredende metastasering, radiologisch beeld, histopathologisch subtype, progressie en reactie op behandeling. Predilectieplaatsen zijn de gewichtsdragende gebieden van de langere beenderen (humerus, femur, radius en ulna). Ongeveer 25 procent van de tumoren gaat uit van het axiale skelet zoals de platte beenderen van de schedel, ribben, wervels, sternum en bekken. Daarnaast worden er, ook al is een OSA een bottumor, primaire tumoren beschreven die uitgaan van extra-skeletale weefsels.
OSA zijn agressieve en invasieve neoplasiën, welke lokale destructie van bot veroorzaken, hetgeen op de röntgenfoto kan leiden tot zowel osteolytische laesies als botnieuwvorming. Het is een snel metastaserende tumor, die vooral naar de longen metastaseert, maar ook uitzaaiingen naar andere benige delen, regionale lymfeklieren en andere weke delen komen voor.