Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

Cutane tumoren bij de hond komen erg vaak voor. Ongeveer 20% van deze tumoren blijken mestceltumoren te zijn. Doordat de uiterlijke kenmerken van deze tumoren a-specifiek zijn en het gedrag onvoorspelbaar is, is het belangrijk om een doordachte strategie te volgen zodat een juiste diagnose en een passende therapie kan worden (in)gesteld.

Strategie mestceltumoren

De therapeutische mogelijkheden bij cutane mestceltumoren bestaan uit chirurgische verwijdering van het proces, eventueel aangevuld met een medicamenteuze therapie of, bij non-operabele tumoren uit medicamenteuze therapie alleen.
Histopathologisch onderzoek van de verwijderde mestceltumor geeft veel informatie over het gedrag van de mestceltumor. Zo geeft de Patnaik gradering en mate van expressie van AgNOR en Ki67, vastgesteld via (immuno)histochemische kleuringen,informatie over het potentiële metastatische karakter van een mestceltumor. Dit maakt duidelijk of totale chirurgische verwijdering afdoende is of dat er nog andere diagnostiek en/of aanvullende therapie noodzakelijk is.

Therapie receptor tyrosine kinase remmers

Aan de mogelijkheden voor medicamenteuze therapie zijn recent de receptor tyrosine kinase remmers masitinib (Masivet®) en toceranib (Palladia®)toegevoegd. Deze middelen hebben een duidelijk antitumor effect, doordat ze de excessieve tyrosine kinase activiteit van met name gemuteerde c-KIT receptoren remmen. Deze excessieve tyrosine kinase activiteit kan worden veroorzaakt door mutaties in exon 8, exon 9 of exon 11 van het Kit proto-oncogen en leidt tot een sterke activatie en proliferatie van de mestcellen. De receptor tyrosine kinase remmers kunnen optimaal worden ingezet bij de behandeling van mestceltumoren met deze specifi eke mutaties.

Klinische gedrag van mestceltumoren bij de hond door middel van pathologisch onderzoek