Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

De door de bacterie Coxiella burnetii veroorzaakte aandoening wordt Q-fever (Q-koorts) of Australische tekenbeetkoorts genoemd. Het is een tot nu toe lang niet volledig begrepen aandoening.
Runderen, schapen en geiten zijn het belangrijkste reservoir van C. burnetii. De aandoening verloopt bij dieren meestal symptoomloos, maar kan vooral bij schapen en geiten abortus veroorzaken. Uitscheiding van de kiem vindt onder ander plaats met de nageboorte, het vruchtwater en via de melk. Coxiella burnetii kan goed overleven buiten het dier. De kiem blijft na indrogen besmettelijk en kan zo bijvoorbeeld via inademen infecties veroorzaken. Ook teken kunnen een rol spelen bij de overdracht van Q-fever maar het belang van deze infectieroute is in Nederland van belang. GD heeft in 2005 voor het eerst C. burnetii gevonden als oorzaak van abortus bij geiten. Voor zover bekend was dit de eerste keer dat deze diagnose bij geiten in ons land werd gesteld. In 2005 werd een tweede geval gevonden en in de jaren daarna ging het achtereenvolgens om zes melkgeitenbedrijven en één melkschapenbedrijf in 2006, zeven melkgeitenbedrijven in 2007 en één melkschapenbedrijf en zeven melkgeitenbedrijven op acht UBN’s in 2008. In 2009 werd de diagnose op vijf melkgeitenbedrijven voor de eerste keer gesteld en op één melkgeitenbedrijf dat ook in 2006 een abortusuitbraak als gevolg van een infectie met C. burnetii had meegemaakt. Q-fever is een zoönose. Een infectie kan bij de mens symptoomloos verlopen maar kan ook gepaard gaan met griepachtige verschijnselen. Soms worden ernstiger verschijnselen waargenomen, zoals longontsteking, leverontsteking en endocarditis (ontsteking van de binnenbekleding van het hart) waarbij voornamelijk de hartkleppen zijn aangedaan. Tussen 2007 en 2010 heeft zich in Nederland een grote humane uitbraak van Q-fever voorgedaan met meer dan vierduizend geregistreerde patiënten. Melkgeiten zijn hierbij de belangrijkste oorzaak van de besmetting geweest.
Een toegenomen aantal abortusgevallen bij kleine herkauwers is meldingsplichtig (www.NVWA.nl).