Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

Aviaire Intestinale Spirochetose is een chronische ziekte onder pluimvee, veroorzaakt door de bacterie Brachyspira. De ziekte gaat gepaard met diarree, onvoldoende eiproductie, verhoogde voederconversie en gebreksverschijnselen. De ziekte is vooral bekend bij kippen, maar kan ook bij ander pluimvee voorkomen. Recent onderzoek in Australië heeft aangetoond dat AIS voornamelijk voorkomt bij legdieren en vleesvermeerderingsdieren. Ook blijkt dat nakomelingen van vleesvermeerderingsdieren met AIS slechtere technische resultaten hebben. In deze koppels is echter geen Brachyspira aangetoond.

Studies in Amerika en Australië hebben laten zien dat er onder wilde watervogels veel Brachyspira-dragers voorkomen. Mogelijk vormen deze een reservoir voor infecties bij bedrijfspluimvee (uitloopbedrijven). AIS wordt in de praktijk niet gezien bij vleeskuikens.

Verschijnselen

AIS gaat gepaard met:

 • Diarree
 • Onvoldoende eiproductie
 • Verminderde groei en ontwikkeling
 • Verhoogde voederconversie
 • Bleke kammen
 • Bleke eierdooier
 • Natte mest met lichtbruine schuimige blindedarminhoud
 • Iets verhoogde uitval
 • Verlammingsverschijnselen (soms)

Oorzaak

AIS wordt veroorzaakt door de anaerobe bacterie Brachyspira, een kurkentrekkervormige bacterie (spirocheet) die in de blinde darm leeft. Hij veroorzaakt ontstekingen en vormt waarschijnlijk toxinen, waardoor de darmen voedingsstoffen minder goed opnemen. Tot nu toe zijn er bij pluimvee drie ziekteverwekkende Brachyspirasoorten bekend:

 • B. intermedia
 • B. pilosicoli
 • B. alvinipulli

Er bestaan ook niet-ziekteverwekkende Brachyspira-soorten:

 • B. innocens
 • B. murdochii

Besmettingsroute

Besmette kippen scheiden Brachyspira-bacteriën uit met de mest. Andere kippen nemen de bacterie via het strooisel op. Overdracht van kip naar kuiken (verticale transmissie) vindt niet plaats.

Schade

Brachyspira zorgt voor schade door:

 • Achterblijvende groei, ontwikkeling en eiproductie
 • Verhoogde uitval