Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

Wanneer bij de NVWA een melding van een mogelijke uitbraak van Aviaire Influenza binnenkomt, wordt een bedrijf verdacht verklaard en wordt er een specialistenteam samengesteld dat de bestrijding van de ziekte start volgens EU-richtlijnen.

Specialistenteam

Na een melding van een mogelijke uitbraak van Aviaire Influenza wordt een specialistenteam geformeerd, bestaande uit de practicus van het verdachte bedrijf, een pluimveedierenarts van de GD en een specialist Dierziektebestrijding van de NVWA. Dit team start de bestrijding volgens de EU-richtlijn 92/40/EEG. Het specialistenteam bezoekt het bedrijf en neemt monsters. Op basis van de klinische inspectie kan het volgende resultaat naar voren komen:
  1. Sterk verdacht van AI
  2. AI niet uit te sluiten
  3. AI zeer onwaarschijnlijk
Is het resultaat van de inspectie 1 of 2, dan worden er door het specialistenteam monsters genomen. Blijkt uit laboratoriumonderzoek dat het een H5 of H7 type virus is, dan wordt het bedrijf besmet verklaard.

Aanpak verdachte en besmette bedrijven

Aviare Influenza is eeen meldingsplichtige ziekte ingevolge artikel 15 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Bij afhandeling van verdenkingen en bij de bestrijding zijn de betreffende draaiboeken uitgangspunt en zijn de dan geldende regelgeving en de instructie van de NVWA leidend.