Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...
GD pand

Bestuur van de GD

Directie GD

De heer prof. dr. Ynte H. Schukken, Algemeen Directeur
De heer ir. Kris Van Malderen, Directeur Operations 

Raad van Commissarissen GD

Voorzitter: dhr. C.H. Wantenaar
Mw.  drs. J.H.L. van Meulebrouck
De heer A.M.M. Lammers RA
De heer prof. dr. J.A. Stegeman

De stichting Beheer Gezondheidsdienst voor Dieren is enig aandeelhouder van de GD BV. Het bestuur van deze stichting is als volgt samengesteld:

Benoemd door LTO-Nederland:

Namens de Rundveehouderij:
De heer J. Verstraten
De heer C. Romijn

Namens de Varkenshouderij:
De heer H.G.E. Douma
De heer W. Gijsbers

Namens de Schapen- en Geitenhouderij:
Mevrouw A.C.A. van de Ven-Rijnen

Benoemd door de NOP/Pluimveehouderij:

De heer E. Hubers
De heer J. Vroegindeweij

Benoemd door de NZO:

De heer J.H.W. Elfers
De heer J.H. van der Hoogte