Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

Dierenartsensessie Hogere Varkensgezondheid

10-11-2017: 

Een andere kijk op Zoönosen

De dierenartsensessie, die GD traditiegetrouw voorafgaand aan het symposium Hogere Varkensgezondheid organiseert, staat dit jaar in het teken van zoönosen. Verschillende zoönosen worden vanuit een humaan perspectief belicht,  wat naar verwachting interessante discussies en nieuwe invalshoeken gaat opleveren.

Vragen die tijdens deze ochtendsessie centraal staan, zijn onder andere: welke rol speelt varkensvlees in de overdracht van hepatitis E, een virusziekte die bij varkens vrijwel symptoomloos verloopt? En welke risico’s vormen influenza en vlekziekte voor mensen die veel in contact komen met varkens? 

Datum en locatie: Dinsdag 16 januari in het Evoluon in Eindhoven
Organisatie:

GD, in samenwerking met het Praktijksymposium Hogere Varkensgezondheid
(georganiseerd door PIC Nederland, Coppens Diervoeding en Boerderij)  
Entree:


249 euro p.p. (exl. btw), inclusief lunch en entree middagsymposium 'Antibioticum 0,0%)
Aanvraag voor accreditatiepunten bij het Kwaliteitsregister Dierenartsen is in behandeling.

Aanmelden voor de dierenartsensessie


Programma

10.00-10.30 Ontvangst 

10.30-11.15 HEVIG, een studie naar risicofactoren van acute hepatitis E in Nederland
Agnetha Hofhuis (RIVM)

11.15-12.00 Casus: vlekziekte bij een slachthuismedewerker
Jaap Booij (NVWA)


12.00-12.45 Griepvirussen: transmissie van dier naar mens en terug
Ron Fouchier (Erasmus MC)

13.00 Aanvang Praktijksymposium Hogere Varkensgezondheid